SWING TRADING

Bij swing trading worden de posities voor een korte periode ingenomen. Het fonds hanteert een looptijd van maximaal tien werkdagen. De algoritmen genereren onder andere signalen op basis van (counter)trends, breakouts, mean reversion en anomalieën. Er wordt voornamelijk gebruik gemaakt van futures en/of opties. Futures worden zowel gekocht als verkocht (long/short). Opties binnen deze strategie worden alleen gekocht (long calls of long puts).

Om de beleggingsdoelstelling te bereiken, hanteert de beheerder naast swing trading ook nog een andere strategie, namelijk momentum investing.

Meer over momentum investing ❯

Verdeling van het fondsvermogen over de strategieën

Het fondsvermogen wordt belegd via momentum investing. De leverage van het fonds zal gebruikt worden om de signalen voortkomend uit de handelssystemen betreffende swing trading op te volgen.

Beleggingsuniversum

Het beleggingsuniversum is wereldwijd (developed en emerging markets). De beheerder heeft geen beperkingen op geografisch dan wel sectoraal gebied en de allocatie.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten die gebruikt worden zijn vooral: ETF’s, aandelen, opties, futures en andere beleggingsinstellingen.

Long/short

Het fonds wordt actief beheerd en de gehanteerde handelssystemen gaan zowel long als short. Dit betekent dat zowel in een stijgende als in een dalende markt een positief rendement behaald kan worden. De beweging is belangrijker dan de richting van de beweging.

Valutarisico

Het fonds tracht het valutarisico van de investeringen af te dekken. Er is echter geen enkele garantie dat het valutarisico kan worden weggenomen. Dit kan fluctuaties in de nettovermogenswaarde van het fonds, zowel positief als negatief, veroorzaken.

Benchmark

Het fonds streeft een absoluut rendement na en hanteert daarbij geen benchmark.