MOMENTUM INVESTING

Momentum is de periode waarin koersen een duidelijke beweging laten zien, omhoog of omlaag. Hierbij wordt een selectie gemaakt uit een universum van Exchange Traded Funds (“ETF’s”). Deze ETF’s beleggen in een bepaalde markt (bijvoorbeeld NASDAQ), regio (bijvoorbeeld China), sector (bijvoorbeeld gezondheidszorg) of beleggingscategorie (bijvoorbeeld obligaties).

Er worden alleen long posities ingenomen en de posities worden minimaal één kalendermaand aangehouden. Eventueel wordt een long positie gecreëerd middels het kopen van call opties en/of het schrijven (verkopen) van put opties. Omdat er binnen deze strategie periodiek geroteerd wordt, is het fonds altijd volledig belegd op basis van momentum investing.

Om de beleggingsdoelstelling te bereiken, hanteert de beheerder naast momentum investing ook nog een andere strategie, namelijk swing trading.

Meer over swing trading ❯

Verdeling van het fondsvermogen over de strategieën

Het fondsvermogen wordt belegd via momentum investing. De leverage van het fonds zal gebruikt worden om de signalen voortkomend uit de handelssystemen betreffende swing trading op te volgen.

Beleggingsuniversum

Het beleggingsuniversum is wereldwijd (developed en emerging markets). De beheerder heeft geen beperkingen op geografisch dan wel sectoraal gebied en de allocatie.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten die gebruikt worden zijn vooral: ETF’s, aandelen, opties, futures en andere beleggingsinstellingen.

Long/short

Het fonds wordt actief beheerd en de gehanteerde handelssystemen gaan zowel long als short. Dit betekent dat zowel in een stijgende als in een dalende markt een positief rendement behaald kan worden. De beweging is belangrijker dan de richting van de beweging.

Valutarisico

Het fonds tracht het valutarisico van de investeringen af te dekken. Er is echter geen enkele garantie dat het valutarisico kan worden weggenomen. Dit kan fluctuaties in de nettovermogenswaarde van het fonds, zowel positief als negatief, veroorzaken.

Benchmark

Het fonds streeft een absoluut rendement na en hanteert daarbij geen benchmark.