DISCLAIMER

Deze website, quantmania.nl (hierna te noemen: “website”), is een website van Quantmania B.V. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website en de daar op gepubliceerde informatie.

Algemeen

De informatie op deze website wordt uitsluitend ter informatie aangeboden. De op deze site verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. De informatie is ook niet bedoeld om enig persoon/de bezoeker aan te zetten tot het kopen of verkopen van enig product of afnemen van enige dienst, noch bedoeld als basis voor een beleggingsbeslissing.

Aan de verstrekte informatie, aanbevelingen en berekende waardes kunnen geen rechten worden ontleend. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Informatie

De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan ieder moment zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Quantmania B.V. geeft expliciet noch impliciet enige garantie dat de informatie op deze website juist, volledig of actueel is. De informatie op deze website mag uitsluitend door de bezoeker zelf worden gebruikt en bezoekers van deze website zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik daarvan. Er kunnen aan de verstrekte informatie op deze website geen rechten worden ontleend.

Wanneer Quantmania B.V. hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Quantmania B.V. de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Quantmania B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Quantmania B.V. niet geverifieerd.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door Quantmania B.V. uitdrukkelijk uitgesloten. Ook wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel Quantmania B.V. zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd. Quantmania B.V. aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Quantmania B.V. is evenmin aansprakelijk voor schade of defecten, die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van deze site zouden kunnen ontstaan. Quantmania B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Quantmania B.V. worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Quantmania B.V.

Intellectueel eigendom

Alle auteursrechten, patenten en intellectuele eigendommen die van toepassing zijn op deze website behoren te allen tijde toe aan Quantmania B.V. Deze rechten worden op geen enkele wijze in licentie gegeven of overgedragen aan derden. Elke vorm van reproductie en gebruik van een kopie van de inhoud van de website voor andere doeleinden dan privégebruik, is strikt verboden.