Trendvolgend of contrair handelen?

Dit is mijn eerste blog. Ik hoop u via deze weg deelgenoot te maken van mijn passie, “algorithmic trading”. Ik ben er van overtuigd dat er structureel geld kan worden verdiend met een kwantitatieve, statistische benadering van financiële markten. Bij algorithmic trading wordt bij eenzelfde beginsituatie steeds eenzelfde reeks handelingen uitgevoerd. Dit geldt zowel voor de aan- als verkoopbeslissingen. Daarbij spelen emoties geen enkele rol.

Toen ik in 1997, destijds nog aan het Rokin, begon als market maker op de Amsterdamse optiebeurs bestond de handel nog uit “open outcry”. In 2002 ging de handel volledig over van vloer- naar schermhandel. De computer is daarbij een steeds grotere rol gaan spelen in de optiehandel. Tegenwoordig worden aan- en verkoopbeslissingen in de gehele financiële wereld grotendeels bepaald door computers via algoritmen.

Die algoritmen kunnen extreem complex zijn. Mijn ervaring is dat met een klein aantal relatief simpele handelsregels een (buitengewoon) positief resultaat kan worden behaald. Ook hier gaat het bekende KISS-principe op, d.w.z. Keep It Simple, Stupid. In deze en volgende blogs wil ik een aantal eenvoudige handelsregels bespreken. Aan de hand van historische data zal gelijk worden getoetst of het idee het gewenste resultaat oplevert.

Er zal getest worden met data van de Euro Stoxx 50 future (ESTX50). Deze future is zeer liquide en bestaat uit de 50 belangrijkste aandelen van de eurozone. Nederland is vertegenwoordigd met Ahold, ASML, ING, Philips en Unilever. De ESTX50 wordt verhandeld op Eurex van 08.00 uur tot 22.00 uur. De ticksize is 1 punt en de tickwaarde bedraagt € 10 per punt. Tijdens de backtest zal worden afgezien van kosten voor commissie en slippage. De commissiekosten verschillen per broker en zijn dus voor iedereen verschillend. Slippage is het verschil tussen de theoretische prijs en de werkelijk gehandelde prijs. Dit verschil wordt voornamelijk bepaald door de spread. Door een zeer liquide instrument te handelen, zoals de ESTX50, worden deze kosten tot een minimum beperkt. Bovendien zal er meestal niet zo frequent gehandeld worden dat het afbreuk doet aan de conclusie van de backtest.

In deze blog wil ik eens kijken naar de verschillen tussen trendvolgend en contrair handelen. In het algemeen is het lonend om op lange termijn met de trend mee te handelen. Maar is dit ook zo als we naar een kortere tijdsperiode kijken? Algorithmic trading is in eerste instantie handelen. Dit is een andere tak van sport dan beleggen. Diverse van mijn handelssystemen zitten slechts enkele dagen tot hooguit een week in de markt. Bovendien wordt er slechts gehandeld op dagbasis (veelal op het slot). Ik zal daarom, op dagbasis, het volgende testen:

Trendvolgend:

 • Koop een hoger slot en verkoop de positie x handelsdagen later.
 • Verkoop een lager slot en koop de positie x handelsdagen later terug.

Contrair:

 • Koop een lager slot en verkoop de positie x handelsdagen later.
 • Verkoop een hoger slot en koop de positie x handelsdagen later terug.

De resultaten zijn als volgt:

Trend: Buy Higher Close, Sell Close after x Days; Sell Lower Close, Buy Close after x Days
Period: 01/01/2000 – 01/07/2017

Profit/Loss Profit% Max DD Profit Factor # Trades Max Cons W Max Cons L
x = 1 € -158.940 45,61% € -163.180 0,81 4389 10 12
x = 2 € -168.650 48,21% € -186.210 0,85 4389 9 14
x = 3 € -178.770 48,78% € -208.050 0,87 4389 11 11
x = 4 € -146.880 49,17% € -154.390 0,90 4389 11 11
x = 5 € -207.950 49,03% € -215.620 0,88 4389 11 10
1st “+” in 5 € -17.930 74,34% € -31.170 0,98 4389 10 3

 

 

Contrair: Sell Higher Close, Buy Close after x Days; Buy Lower Close, Sell Close after x Days
Period: 01/01/2000 – 01/07/2017

Profit/Loss Profit% Max DD Profit Factor # Trades Max Cons W Max Cons L
x = 1 € 158.940 53,04% € -13.310 1,23 4389 10 10
x = 2 € 168.650 50,90% € -17.480 1,17 4389 14 9
x = 3 € 178.770 50,92% € -30.740 1,15 4389 11 11
x = 4 € 146.880 50,15% € -22.690 1,11 4389 11 11
x = 5 € 207.950 50,60% € -23.340 1,14 4389 10 11
1st “+” in 5 € 314.680 77,60% € -24.160 1,36 4389 35 7

Een korte uitleg van de gehanteerde begrippen:

 • Profit/Loss: het resultaat (winst of verlies) van het handelssysteem over de geselecteerde periode.
 • Profit%: het winstpercentage, d.w.z. de verhouding tussen het aantal winstgevende trades en het aantal verlieslatende trades.
 • Max DD: de maximale drawdown. De maximale terugval in kapitaal ten gevolge van het (meerdere malen na elkaar) foutief aflopen van trades.
 • Profit Factor: de winst gegenereerd door de winstgevende transacties gedeeld door het verlies van de verlieslatende transacties. Bij een winstgevend handelssysteem is de profit factor groter dan 1.
 • # Trades: het totaal aantal trades gegenereerd door het handelssysteem. Als er al een open positie is en het systeem genereert opnieuw een signaal, dan wordt er weer een positie geopend. Maximaal kunnen er dus x open posities zijn.
 • Max Cons W: het maximum aantal opeenvolgende winstgevende trades. Hoe hoger dit aantal, des te beter.
 • Max Cons L: het maximum aantal opeenvolgende verlieslatende trades. Hoe lager dit aantal, des te beter.
 • 1st “+” in 5: “first profitable close”. De positie wordt direct gesloten bij een positief (winstgevend) slot. Na maximaal vijf handelsdagen wordt de positie sowieso gesloten. Een transactie krijgt dus maximaal vijf handelsdagen de tijd om met een positief resultaat afgesloten te worden.

Voor de volledigheid hierbij het resultaat bij “Buy and Hold”:

 

Buy and Hold: Buy 1st Day, No Sell
Period: 01/01/2000 – 01/07/2017

Profit/Loss Profit% Max DD Profit Factor # Trades Max Cons W Max Cons L
€ -14.140 0,00% € -36.920 0,00 1 0 1

In 17,5 jaar is de ESTX50 future 1.414 punten gedaald van 4.862 naar 3.448. Dit is een verlies van ruim 29%.

Uit de backtest resultaten blijkt duidelijk dat op korte termijn contrair handelen veel meer oplevert dan trendvolgend handelen. Trendvolgend handelen is zelfs helemaal niet rendabel, ongeacht het aantal handelsdagen dat de positie wordt aangehouden. Bovendien is het risico (de maximale drawdown) bij contrair handelen veel lager dan bij trendvolgend handelen. In beide gevallen is handelen op basis van de “first profitable close” (1st “+”in 5) de beste keuze. Ruim 77% van alle transacties wordt zelfs met winst afgesloten bij contrair handelen. Bovendien levert het in dit voorbeeld ook structureel meer rendement op dan een Buy and Hold strategie.

Dit is slechts een eenvoudig voorbeeld. Het geeft wel aan dat met behulp van enkele simpele handelsregels en statistiek keuzen gemaakt kunnen worden die de kwaliteit van onze trades enorm kunnen verbeteren.

mm

Hans van der Helm is oprichter en eigenaar van Quantmania. Deze onderneming biedt verschillende diensten op het gebied van algorithmic trading. In 2018 was hij fondsbeheerder van zijn eigen hedge fund. Hans heeft ruim 22 jaar ervaring in de financiële wereld. De gepubliceerde analyses zijn bedoeld als achtergrondinformatie over de financiële markten en vormen geen beleggingsadvies of aanbeveling tot het doen van transacties.

Volg ons op social media

Quantmania

Wittenburg 57
2135 BC Hoofddorp

+31 (0)6 50243570

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief