Is the trend your friend?

Dit is mijn tweede blog. In mijn eerste blog “Trendvolgend of contrair handelen?” heb ik proberen aan te tonen dat op korte termijn contrair handelen te prefereren is boven trendvolgend handelen. Maar wat te doen als we deze termijn oprekken? Geldt deze conclusie ook op lange termijn?

Wat is een trend?
Om antwoord te kunnen geven op bovenstaande vraag is het allereerst belangrijk om de trend te definiëren. Wanneer is er sprake van een trend? Hier kunnen we heel ingewikkeld over doen, maar ik ben voorstander van het KISS-principe, namelijk Keep It Simple, Stupid. Veelal wordt er gekeken naar het 200-daags voortschrijdend gemiddelde om de trend te bepalen. Bevindt de koers zich boven dit gemiddelde, dan is er sprake van een positieve trend. Daaronder is de trend negatief.

In mijn eerste blog werd er op korte termijn gehandeld. Daarbij werd gekeken naar het verschil van twee opeenvolgende slotkoersen. In het verlengde daarvan wil ik ook op lange termijn kijken naar het verschil van twee slotkoersen. Dit keer zit er echter geen één dag tussen, maar bedraagt het verschil 200 dagen. Als de huidige slotkoers hoger is dan de slotkoers van 200 dagen geleden, dan is de lange termijn trend positief. Is de huidige slotkoers lager dan de slotkoers 200 dagen geleden, dan is de lange termijn trend negatief.

Backtest
Weer zal er getest worden met data van de Euro Stoxx 50 future (ESTX50). De ticksize is een punt en de tickwaarde bedraagt € 10 per punt. Tijdens de backtest zal worden afgezien van kosten voor commissie en slippage. Handelstijden van de ESTX50 lopen van 08.00 uur tot 22.00 uur.

Op dagbasis, dus uitsluitend op basis van slotkoersen, zal het volgende worden getest:

Trendvolgend

 • Als de huidige slotkoers hoger is dan de slotkoers 200 dagen geleden, dan wordt de slotkoers gekocht. De positie wordt na x handelsdagen gesloten.
 • Als de huidige slotkoers lager is dan de slotkoers 200 dagen geleden, dan wordt de slotkoers verkocht. De positie wordt na x handelsdagen gesloten.

Contrair

 • Als de huidige slotkoers lager is dan de slotkoers 200 dagen geleden, dan wordt de slotkoers gekocht. De positie wordt na x handelsdagen gesloten.
 • Als de huidige slotkoers hoger is dan de slotkoers 200 dagen geleden, dan wordt de slotkoers verkocht. De positie wordt na x handelsdagen gesloten.

Posities
Iedere keer als aan bovengenoemde voorwaarde wordt voldaan, wordt er een positie geopend. Dit geldt ook als er al een positie is geopend. Omdat ik, in tegenstelling tot mijn vorige blog, ook naar langlopende posities van 20, 50, 100 en 200 dagen wil kijken, is het theoretisch mogelijk dat er maximaal 200 posities open staan. Dit wil ik vermijden. Dit heeft namelijk een enorme invloed op de benodigde margin en het uiteindelijke kapitaal. Daarom heb ik het aantal open posities begrensd op maximaal vijf. Daarmee is de test volledig vergelijkbaar met de backtest uit mijn eerste blog.

Ik test dit keer ook de gevolgen op het eindresultaat als ik de positie weken of zelfs maanden laat lopen. Idee hierachter is dat ik op lange termijn handel. In dat licht wil ik de posities ook langer open houden om zo eventueel volledig te kunnen profiteren van de mogelijkheden die dit mij biedt.

Resultaten
De resultaten zijn als volgt:

Trend: Buy Close > Close (-200), Sell Close after x Days; Sell Close < Close(-200), Buy
Close after x Days
Max open positions: 5
Period: 01/01/2000 – 01/07/2017

Profit/Loss Profit% Max DD Profit Factor # Trades Max Cons W Max Cons L
x = 1 € 22.340 51,19% € -26.490 1,03 4446 11 11
x = 2 € 57.610 52,36% € -57.310 1,05 4446 9 14
x = 3 € 93.270 53,10% € -79.790 1,07 4446 21 14
x = 4 € 134.010 52,41% € -103.160 1,10 4446 21 21
x = 5 € 182.880 52,72% € -123.050 1,12 4446 27 18
1st “+” in 5 € 249.410 78,30% € -35.110 1,27 4446 34 8
x = 20 € 244.030 56,32% € -88.230 1,39 1115 26 14
x = 50 € 215.330 57,53% € -106.040 1,67 445 31 13
x = 100 € 157.990 57,33% € -121.330 1,64 225 25 14
x = 200 € 136.390 53,91% € -77.530 1,76 115 24 14

Contrair: Buy Close < Close (-200), Sell Close after x Days; Sell Close > Close(-200), Buy Close after x Days
Max open positions: 5
Period: 01/01/2000 – 01/07/2017

Profit/Loss Profit% Max DD Profit Factor # Trades Max Cons W Max Cons L
x = 1  € -22.340 47,48% € -46.500 1,03 4446 11 11
x = 2  € -57.610 46,76% € -57.310 1,05 4446 9 14
x = 3  € -93.270 46,60% € -79.790 1,07 4446 21 14
x = 4  € -134.010 46,92% € -103.160 1,10 4446 21 21
x = 5  € -182.880 46,92% € -123.050 1,12 4446 27 18
1st “+” in 5  € 55.460 73,59% € -35.110 1,27 4446 34 8
x = 20 € -244.030 43,23% € -88.230 1,39 1115 26 14
x = 50 € -215.330 42,47% € -106.040 1,67 445 31 13
x = 100 € -157.990 42,67% € -270.810 1,64 225 25 14
x = 200 € -136.390 46,09% € -205.190 1,76 115 24 14

Een korte uitleg van de gehanteerde begrippen:

 • Profit/Loss: het resultaat (winst of verlies) van het handelssysteem over de geselecteerde periode.
 • Profit%: het winstpercentage, d.w.z. de verhouding tussen het aantal winstgevende trades en het aantal verlieslatende trades.
 • Max DD: de maximale drawdown. De maximale terugval in kapitaal ten gevolge van het (meerdere malen na elkaar) foutief aflopen van trades.
 • Profit Factor: de winst gegenereerd door de winstgevende transacties gedeeld door het verlies van de verlieslatende transacties. Bij een winstgevend handelssysteem is de profit factor groter dan één.
 • # Trades: het totaal aantal trades gegenereerd door het handelssysteem. Als er al een open positie is en het systeem genereert opnieuw een signaal, dan wordt er weer een positie geopend. Maximaal kunnen er vijf open posities zijn.
 • Max Cons W: het maximum aantal opeenvolgende winstgevende trades. Hoe hoger dit aantal, des te beter.
 • Max Cons L: het maximum aantal opeenvolgende verlieslatende trades. Hoe lager dit aantal, des te beter.
 • 1st “+” in 5: “first profitable close”. De positie wordt direct gesloten bij een positief (winstgevend) slot. Na maximaal vijf handelsdagen wordt de positie sowieso gesloten. Een transactie krijgt dus maximaal vijf handelsdagen de tijd om met een positief resultaat afgesloten te worden.

The trend is your friend
Uit de backtest resultaten over de geselecteerde periode blijkt o.a. dat:

 • Trendvolgend handelen lucratiever is dan contrair handelen.
 • De winstgevendheid (profit factor) toeneemt bij trendvolgend handelen naarmate de positie langer wordt aangehouden. Bij contrair handelen neemt juist de profit factor af naarmate de positie langer openstaat.
 • De drawdown in het algemeen toeneemt naarmate de positie langer loopt. De drawdown neemt in dit voorbeeld uiteindelijk wel af bij 200 handelsdagen, maar dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat er ook veel minder wordt gehandeld.
 • De gemiddelde winst per trade bij trendvolgend handelen groter is naarmate de trade langer wordt aangehouden.
 • Een goede exit-strategie minstens zo belangrijk is als een goede entry. Het sluiten van de positie bij de “first profitable close” of na maximaal vijf handelsdagen (1st “+” in 5) zorgt ervoor dat zelfs contrair handelen op lange termijn een kleine plus oplevert. Een goede exit-strategie kan een slecht handelssysteem niet beter maken, maar kan je wel redden

Inzoomen
Ik ben erg gecharmeerd van een exit-strategie op basis van “first profitable close”. Ik pas dit ook veel toe bij mijn eigen handelssystemen. Vandaar dat ik iets meer wil inzoomen op deze strategie in combinatie met trendvolgend handelen. De “equity curve” behorend bij dit systeem (startkapitaal € 100.000) sinds 1 januari 2000 tot 1 juli 2017 ziet er als volgt uit:


De winst wordt voornamelijk gegenereerd in de jaren 2000 tot 2010. De jaren 2010 en 2011 waren slecht. De winsten/verliezen uitgesplitst per jaar:

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Yr%
2000 1,2% 25,8% 0,9% 3,0% -3,9% -0,3% -1,1% 0,2% -8,2% -0,5% 2.8% -0,3% 17,5%
2001 0,1% 21,3% 6,1% -12,6% 3,7% 4,6% 6,5% 11,7% 12,4% -4,2% -4,9% -4,8% 41,7%
2002 4,6% 1,1% -2,6% 4,9% 3,9% 7,1% -0,3% -1,1% 12,4% -6,4% -2,9% 6,0% 28,5%
2003 3,3% 2,8% 2,7% -6,1% -0,7% -2,3% -0,2% -0,7% 1,7% -1,0% 1,3% 2,8% 3,1%
2004 2,1% 1,0% -3,3% 0,0% 0,0% 1,5% -2,3% -1,3% 1,2% 0,5% -1,9% -0,2% 2,6%
2005 1,1% 1,2% -1,0% -2,2% 4,3% 2,4% 2,9% -1,2% 3,6% -2,5% 2,7% 3,1% 14,9%
2006 2,4% 1,5% 0,3% -0,2% -2,9% 0,5% 0,8% 2,3% 1,9% 1,7% -0,1% 2,9% 11,5%
2007 1,2% -2,5% 0,6% 3,8% 3,3% -0,3% -3,7% 0,7% 1,6% 2,1% -6,3% 1,2% 1,1%
2008 -9,8% 2,8% 2,6% -3,5% -0,7% 8,1% 0,1% 0,0% 4,7% 8,5% 2,7% -0,1% 15,0%
2009 3,5% 4,0% -0,4% -4,5% -2,5% 0,9% -3,1% 0,6% 1,5% -2,3% 1,4% 2,6% 1,2%
2010 -3,6% -0,2% 2,2% -2,2% -4,6% -1,2% -3,6% 1,3% -2,0% -2,0% -3,6% 0,9% -17,2%
2011 -2,7% 1,0% -3,2% 2,1% -1,6% -4,7% -4,1% 7,4% 3,1% -4,1% 0,3% 0,8% -6,2%
2012 -2,5% -1,7% 2,0% 2,9% 3,0% -0,2% -4,4% 1,0% 0,5% 0,9% -1,4% 0,7% 0,5%
2013 1,7% -1,4% -1,2% 2,1% 1,5% -2,9% 2,7% -0,9% 3,3% 3,2% 0,5% 0,5% 9,2%
2014 -1,9% 2,3% -0,6% 1,0% 1,7% -0,4% -2,2% 0,3% 0,5% -6,9% 3,6% -6,0% -8,8%
2015 2,5% 4,9% 0,6% -1,4% 0,5% -2,4% 3,1% -6,2% -1,4% 3,1% 0,8% -1,1% 2,5%
2016 4,2% 2,6% -0,2% -1,1% -1,2% 3,2% -1,9% -0,7% 0,5% -1,4% -2,1% 4,4% 6,2%
2017 -0,6% 1,4% 2,1% 1,2% 0,9% -1,8% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3,2%
Avg 0,4% 3,8% 0,4% -0,7% 0,3% 0,7% -0,6% 0,8% 2,2% -0,7% -0,4% 0,8%

De winst tot 2010 bedraagt € 236.690. In de jaren daarna komt er “slechts” € 12.720 bij. Opvallend is verder dat het extreem slechte beursjaar 2008 wordt afgesloten met een positief resultaat van 15%. De ESTX50 eindigde datzelfde jaar bijna 45% lager.

Als ik deze blog eind 2009 had geschreven en aan de hand van de uitgevoerde backtest had besloten om dit “systeem” te gaan handelen, dan was het geen vetpot geworden. Daarom is het belangrijk om meerdere tests uit te voeren. Hoe stabiel zijn de resultaten? Wat gebeurt er als ik niet 200 dagen selecteer, maar bijvoorbeeld 150 of 250 dagen. Wat is de invloed van de entry, de exit, het aantal open posities, enz. op het eindresultaat? Hoe ziet de equity curve eruit? Zijn de resultaten redelijk gelijkmatig over de jaren verdeeld? Ook is het aan te raden om de uiteindelijke keuze van het handelssysteem te testen op data, waarop niet eerder is getest.

Tenslotte
In deze en in de vorige blog heb ik willen aantonen, dat iedere manier van handel een andere aanpak vereist. Wil ik contrair of trendvolgend handelen? Hoe lang houd ik mijn posities aan? De getoonde voorbeelden zijn niet bedoeld om daadwerkelijk op te handelen. Het is slechts ter lering en vermaak. Ik wil wel duidelijk maken dat de keuzen die je maakt uiteindelijk sterk van invloed kunnen zijn op het eindresultaat. Daarbij kan statistiek je enorm helpen om beter te selecteren om zo een betere trader van je te maken.

Volgende keer wil ik stilstaan bij het risico van “overnight”-posities. Is dit wel zo risicovol of is het mogelijk om letterlijk slapend rijk te worden?

mm

Hans van der Helm is oprichter en eigenaar van Quantmania. Deze onderneming biedt verschillende diensten op het gebied van algorithmic trading. In 2018 was hij fondsbeheerder van zijn eigen hedge fund. Hans heeft ruim 22 jaar ervaring in de financiële wereld. De gepubliceerde analyses zijn bedoeld als achtergrondinformatie over de financiële markten en vormen geen beleggingsadvies of aanbeveling tot het doen van transacties.

Volg ons op social media

Quantmania

Wittenburg 57
2135 BC Hoofddorp

+31 (0)6 50243570

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief