BLOG

Hier worden met enkele regelmaat blogs gepost, die betrekking hebben op algorithmic trading. Daarbij komen o.a. ook de twee door het fonds gehanteerde strategieën, namelijk momentum investing en swing trading, aan de orde. Sommige algoritmen worden nader beschreven aan de hand van praktische voorbeelden.

De gepubliceerde analyses zijn bedoeld als achtergrondinformatie over de financiële markten en vormen geen beleggingsadvies of aanbeveling tot het doen van transacties. Quantmania aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onvolledigheid, onjuistheid of gevolgen van de informatie die voor de analyses wordt gebruikt. Resultaten uit het verleden (eventueel verkregen d.m.v. een backtest) bieden geen enkele garantie voor de toekomst.

Volg ons op social media

Quantmania Hedge Fund

Herengracht 180
1016 BR Amsterdam

+31 (0)20 782 782 7

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief